Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS
A Random Image

Voor vraagstukken over klimaat en energie

PHORCYS is een onafhankelijk adviesbureau, waar met passie en enthousiasme wordt gewerkt aan innovatie en initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Slimme adviezen die tijd en geld besparen
PHORCYS adviseert bedrijven en overheden hierbij, met een focus op klimaat- en energievraagstukken. Wij helpen u maatregelen te vinden die u geld besparen en minimaal beslag leggen op uw personeel. Door slimme keuzes liften maatregelen mee met andere prioriteiten van uw organisatie, waardoor de uitvoering beter gewaarborgd is en minder capaciteit vraagt. Voor ons tellen resultaten meer dan prachtige ambities op papier!

Wilt u resultaten boeken met klimaat en energie? U bent hier aan het goede adres!

Onze dienstverlening omvat o.a. 1) het opstellen van beleids- en uitvoeringsplannen, waarbij draagvlak van de eigen organisatie en externen een essentieel onderdeel is. Ter ondersteuning van de uitvoering van deze plannen, ontwerpen wij ook financiële regelingen (subsidieregelingen, revolverende fondsen, investeringsreglementen, etc.). Daarom verzorgen wij ook 2) voorlichtingsbijeenkomsten voor externen en workshops (kennis, strategie, etc.) voor bestuurders en medewerkers, waarin we onze jarenlange kennis en expertise delen.
Ons hart gaat sneller kloppen bij 3) het managen van innovatieve projecten, zoals bijvoorbeeld het leiden van complexe programma’s, het opzetten van lokale duurzame energiebedrijven of juist procesmatige projecten voor bijvoorbeeld een betere verankering van duurzaamheid in de organisatie of het optimaliseren van de uitvoering. Daarnaast worden we ook regelmatig gevraagd voor 4) evaluaties van programma's of projecten.

Onze steekwoorden zijn: realiteitszin, passie, maatwerk en professionaliteit.