Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS
A Random Image

Diensten voor overheden

PHORCYS adviseert en traint al ruim 10 jaar overheden over strategie en beleid voor reductie van CO2 en duurzame energieopwekking.

PHORCYS=passie voor het opstellen en realiseren van uw klimaatbeleid

De huidige regering streeft naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten en provincies hebben een belangrijke rol in het realiseren van deze doelstelling en het stimuleren van maatschappelijke actoren. We helpen u bij het opstellen van uw klimaatvisies en realistische uitvoeringsplannen. Resultaten boeken, daar gaat het om.

We helpen u snel, objectief en met kennis van zaken, al meer dan 10 jaar lang.

Na de Green Deals zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan bod om invulling te geven aan de reductie van CO2 en andere broeikasgassen. Hier wilt u natuurlijk laten zien dat uw organisatie het belang van een adequaat klimaatbeleid onderstreept door het zelf het goede voorbeeld te geven. Maar hoe creëert u draagvlak intern, of zelfs extern? En hoe zit het vervolgens met de uitvoering? Door slimme keuzes te maken, bewustwording te creëren en het beleid in de organisatie te borgen, kunnen wij daar samen met u voor zorgen!

Is uw interesse gewekt? U kunt ons hier bereiken.