Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Auteur archief: Herman Jan Wijnants

Investeren in energiebesparing en opwekking duurzame energie

Weer een product van PHORCYS: Vanaf 1 november 2013 kunnen ondernemers/organisaties in Drenthe een energielening aanvragen bij Drentse EnergieOrganisatie voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Klik hier voor meer info.

Een zonnige toekomst graag

Lokale opwekking van duurzame energie is maatschappelijk zeer noodzakelijk maar vaak nog niet kostenefficiënt, financieel gezien. Onlangs kon u in het FD nog lezen dat er in de eerste helft van 2012 in vergelijking met 2011 10% meer kolen wordt ingezet in de Europese energiemix: maatschappelijk niet wenselijk maar wel efficiënt. Immers, de grote, traditionele [...]

Global Energy Assessment: “energierevolutie” nu nodig

Resultaten Global Energy Assessment 2012, towards a sustainable future.

Politiek eensgezind over Nationaal Energie Akkoord

Tijdens het Nationale Verkiezingsdebat Energie op 3 september j.l. in Nieuwspoort waren de energiewoordvoerders van CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SP en VVD  eensgezind om na 12 september te werken aan een breed politiek draagvlak voor een zogenaamd Nationaal Energietransitie Akkoord. René Leegte van de VVD, waarschijnlijk de grootste partij na 12 september, gaf aan [...]

Helden uit noodzaak

De Australische ondernemer en activist Paul Gilding was in NL om zijn boek “Helden uit Noodzaak” te promoten. In een kort gesprek met hem in Austerlitz, vertelde hij dat de ecologische, economische en ethische (normen en waarden) crisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en oplossingen dus ook integraal hierop een antwoord dienen te geven: snel [...]

Internationale projecten

PHORCYS evalueerde energieleningen op het gebied van energie-efficiency voor de Europese Investeringsbank.

Energie besparen: je verdient ‘t!

Bijdrage aan discussie over nut van energiebesparing naar aanleiding van oproep in de Optiek pagina van het Financieel Dagblad, eind maart 2011

Noorden investeert om te besparen

Medio 2015 moeten in de noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe 100.000 woningen energiezuinig zijn. De grootste klap wordt in de bestaande bouw gemaakt. Het initiatief slaat duidelijk aan: in een jaar tijd hebben de regelingen al ruim € 47 miljoen aan investeringen door particulieren en corporaties losgemaakt. Milieu en werkgelegenheid varen er wel bij.
[...]

Armoede en energiebesparing

Een belangrijke notie voor gemeenten op het weblog van de VNG Magazine over armoedebestrijding en energiebesparing, een issue waar corporaties in het kader van de discussie over de hoogte van de woonlasten al mee te maken hebben.

Klimaatbeleid gemeenten

PHORCYS assisteert diverse gemeenten bij het opstellen, uitvoeren of evalueren van hun klimaatbeleid.