Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Een zonnige toekomst graag

Lokale opwekking van duurzame energie is maatschappelijk zeer noodzakelijk maar vaak nog niet kostenefficiënt, financieel gezien. Onlangs kon u in het FD nog lezen dat er in de eerste helft van 2012 in vergelijking met 2011 10% meer kolen wordt ingezet in de Europese energiemix: maatschappelijk niet wenselijk maar wel efficiënt. Immers, de grote, traditionele energieproducenten hebben er belang bij om hun bestaande centrales in de lucht te houden tegen de laagste kosten. En kolen zijn goedkoop, ondanks hun grote milieu-impact. Vanuit die gedachte is een duidelijke aanjaagrol van deze energieproducenten op een geliberaliseerde energiemarkt voor meer duurzame energieproductie, die nu vaak nog duurder is, niet logisch en realistisch. Daarom is het toe te juichen dat particulieren, individueel of in samenwerking met elkaar, het heft in eigen handen nemen: eigen én schone productie van elektriciteit uit een oneindige energiebron, tegen vaste prijzen! Particulieren jagen de markt voor duurzame energieproducten aan: zij zijn nu wel bereid te investeren in schone energieopwekking, want zij hebben ook geen enerVoorbeeldwoning in gemeente Leekgiecentrale te onderhouden. Gevolgen zijn nu al merkbaar: Energie komt weer dichter bij particulieren te staan en maakt hen bewust over hun eigen verbruik. De prijzen voor zonnepanelen zijn inmiddels fors gedaald. Hoewel duurder in gebruik dan kolencentrales, zullen  (bio)gasgestookte centrales in de toekomst een belangrijkere rol spelen als achtervang om de variatie in het aanbod van duurzame energieproductie op te vangen (bij voorkeur voorzien van CO2-opslag). Dit maakt de eerdergenoemde energiemix weer schoner! Hoewel het nu nog bescheiden stappen zijn in relatie tot de omvang van de totale energieproductie, markeren ze  wel het begin van de broodnodige energietransitie –van onderaf weliswaar- naar een koolstofarme en schone energiehuishouding.  En die is hard nodig willen wij de toekomst zonnig houden!

(Gepubliceerd in het Financieele Dagblad d.d. 8 november 2012)