Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Energie besparen: je verdient ‘t!

Energie besparen is vaak de meest kostenefficiënte manier om vraag en aanbod op de huidige energiemarkt te matchen tegen een redelijke prijs. Nu ondervindt de economie de gevolgen van een hoge prijs van olie en gas door een stijgende vraag en achterblijvend aanbod. In de macro-economische kostencurves van Energieonderzoek Centrum Nederland en McKinsey waarin de kosten van maatregelen om energie te besparen zijn uitgezet tegen de vermindering van CO2-uitstoot, staan steevast de maatregelen voor energiebesparing als meest rendabele opties gepresenteerd. Met een significant effect op de CO2-uitstoot en daarmee samenhangend verminderd energieverbruik.

Waarom gebeurt het dan niet? Een aantal oorzaken: energiekosten vormen -voor sommige bedrijven- maar een deel van de kosten , de investering wordt als hoog ervaren, men is zich niet bewust hoeveel energie men verbruikt.

Wat is de oplossing? De overheid stimuleert zakelijk zuinig rijden en de aanschaf van energiezuinige technologie via fiscale maatregelen. Geef als bedrijf uw inkopers opdracht om de energiekosten te verlagen: zij ontdekken nog veel laaghangend fruit en de rendementen liegen er niet om! De investering wordt gemakkelijker betaald door het verschaffen van zogenaamde duurzaamheidsleningen voor –op dit moment nog- burgers. Dit zijn goedkope leningen voor investeringen in energiebesparing aan de woning. Aflossing en rente wordt betaald uit de bespaarde energiekosten. Ten slotte: met de slimme meter, die op afstand uitleesbaar is, wordt het gemakkelijk voor de bewoner zijn verbruik af te lezen via bijvoorbeeld zijn smartphone in combinatie met een speciale “app”.
De boodschap is simpel : wie energie bespaart heeft minder kosten. Wie zich als bedrijf of bewoner verdiept in energiebesparing, ontdekt een wereld aan aantrekkelijke mogelijkheden. Energiebesparing: gewoon doen, je verdient ‘t!