Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Global Energy Assessment: “energierevolutie” nu nodig

Het Global Energy Assessment heeft op 27 september 2012 in Den Haag de resultaten bekend gemaakt van een 6 jaar lange internationale, wetenschappelijke en integrale studie, waarbij 300 auteurs en 200 reviewers waren betrokken. De studie biedt verschillende paden die leiden tot een mondiale vermindering van de energie-intensiteit (t.o.v. het BNP) met 40% in 2030, een significante reductie in broeikasgassen tot maximaal het niveau van 2 graden Celsius gemiddelde temperatuurstijging en een stijging van het aandeel hernieuwbare energie tot 30% in 2030. Het gaat om een “fundamental transformation” vergelijkbaar met de “industrial revolution” aldus de directeur van het onderzoek, professor Nakicenovic van IIASA in Oostenrijk. Belangrijke uitkomsten zijn o.a.:

 1. CO2-opslag (CCS) is nodig, na 2050 zelfs in combinatie met biocentrales om per saldo CO2 uit de atmosfeer te halen;
 2. Efficiëntieverbetering is absoluut noodzakelijk, zowel voor nieuwe investeringen als voor alle bestaande sectoren (transport, industrie, bebouwde omgeving, etc.);
 3. Majeure investeringen in hernieuwbare energie en energiedistributiesystemen zijn nodig;
 4. Nucleaire energie is niet noodzakelijk, maar kan wel een oplossing bieden;
 5. Het is mogelijk om iedereen te voorzien van moderne vormen van energie;
 6. Totale mondiale jaarlijkse investeringen variëren tussen USD 1,7 en 2,2 biljoen.

Enkele opmerkingen hierbij:

 • Er is nog veel onderzoek nodig voor betrouwbare en langdurige CO2-opslag en het publieke draagvlak in Nederland is bijzonder laag door Barendrecht. Toch moet door testlocaties ervaring worden opgedaan.
 • Het investeringsniveau van duurzame energie is mondiaal tussen 1990 en 2010 ongeveer verhonderdvoudigd, het huidige niveau bedraagt ca. USD 230 miljard  per jaar.
 • De huidige CO2-prijs is veel te laag. De prijs moet richting de 15 – 45 USD/ton CO2 gaan bewegen en op lange termijn naar 115 USD/ton CO2.
 • Door “slimme” maatregelen te treffen, wordt ook de luchtvervuiling minder in huis en daarbuiten. Deze “slimme” maatregelen kosten met elkaar minder dan als hiervoor losse energie-, luchtvervuiling- en gezondheidsmaatregelen getroffen zouden worden.
 • Men schat dat op dit moment jaarlijkse ca. USD 1,3 biljoen  aan subsidie wordt gegeven aan fossiele brandstoffen.
 • De studie is niet in opdracht van overheden gemaakt.

Voor meer Engelstalige informatie over deze massieve studie, klik hier.