Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Green New Deal: a new political economy for the 21st century

Op 15 november 2008 werd een conferentie gehouden over een “Green New Deal” in Utrecht. Dat wil zeggen een coherente economische politiek in een tijdperk van hoge brandstofprijzen, klimaatverandering en financiële turbulentie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Landelijke Werkgroep Milieu en Energie van de PvdA, het CDA Duurzaamheidsberaad en de Stichting Peakoil. Het was een inspirerende bijeenkomst met interessante sprekers, waarin vooral de presentatie van Charles Secrett (The Green New Deal Group) over A Green New Deal: Creating a Policitcal Economy Fit for the 21st Century uitbundige instemming van het publiek kreeg. Meer informatie en de presentaties vindt u hier.