Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Hansen: Stop het verstoken van kolen

Op de bijeenkomt van 27 november “Op weg naar een klimaatbestendige samenleving” in Rotterdam heeft professor Jim Hansen van Columbia University en directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies stelling genomen tegen nieuwe kolencentrales en gepleit voor een moratorium op het gebruik van kolen in de energievoorziening. Als de overheid toch de bouw van nieuwe kolencentrales toestaat -zoals tot zijn verbazing in Nederland het geval is- moet de centrale verplicht worden de CO2 af te vangen en op te slaan.

Volgens Hansen bedraagt het huidige tempo, waarin CO2 in de atmosfeer toeneemt, ongeveer 2 ppm/jaar. Met het verbranden van alle fossiele brandstoffen, loopt de concentratie van CO2 op naar 700 tot 800 ppm. Bij 350 ppm blijft de gemiddelde temperatuurstijging volgens de huidige inzichten beperkt tot 2 graden Celsius en bij 450 ppm is de aarde zelfs helemaal ijsvrij. In dat laatste geval zal de zeespiegel met meters tegelijk stijgen.

Aangezien kolen als enige fossiele brandstof nog ruim voorhanden is, zal deze brandstof meer
en meer olie en gas gaan verdringen. Daarmee schonere alternatieven blokkerend.

Meer informatie en presentaties zijn te vinden op zijn website.