Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Helden uit noodzaak

De Australische ondernemer en activist Paul Gilding was in NL om zijn boek “Helden uit Noodzaak” te promoten. In een kort gesprek met hem in Austerlitz, vertelde hij dat de ecologische, economische en ethische (normen en waarden) crisis onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en oplossingen dus ook integraal hierop een antwoord dienen te geven: snel en adequaat. In zijn ogen zou de beste aanpak een aanpak zijn zoals ten tijde van de tweede wereldoorlog: het snel omvormen van de Amerikaanse economie naar een oorlogseconomie. “Helaas beseffen nog weinigen dat onze huidige aanpak niet duurzaam is”. Kenmerkend is de eerste zin van het boek: “De aarde is vol”. Een optreden van hem met deze titel is hier te zien.