Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Livingstone: Londen kan 80%-90% CO2 reduceren in 2050

Tijdens het congres ” Op weg naar een klimaatbestendige samenleving” gaf voormalig burgemeester van Londen, Ken Livingstone, aan dat 80% tot 90% reductie van CO2 in 2050 voor Londen haalbaar is. Grofweg komt de reductiestrategie neer op drie peilers, die alle drie aan ca. 30% reductie bijdragen. Dat zijn 1) gedragsverandering (isolatie, energiezuinige apparatuur, etc.) 2) transport (door de congestion charge is het aandeel van reizen per auto gedaald van 48% naar 42% van het totale aantal vervoersbewegingen) en 3) lokale energieproductie (minder verlies door transport (10% winst) en benutting van restwarmte door stadsverwarming) waardoor het energieverlies van 65% is teruggebracht naar 35%.