Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Nederland krijgt nieuwe energie!

Overhandiging 45.000 handtekeningen

Overhandiging 45.000 handtekeningen

Vanuit de denktanks over duurzaamheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, VVD en SGP zijn op 7 december 2010 45.000 handtekeningen van burgers overhandigd aan de woordvoerders energie uit de Tweede Kamer om een kamerdebat af te dwingen over het visieloze en inconsistente Nederlandse energiebeleid. Tijdens deze bijeenkomst in de oude Tweede Kamer gaf hoogleraar Herman Wijffels (UCAD) aan dat volgens energie-experts (van ECN, KEMA, RUG, Tennet, UU, etc.) ca. 2/3 van de energiehuishouding in 2050 duurzaam kan zijn. Met politieke wil om fundamentele keuzes te maken kan het percentage oplopen tot 100%. Daarmee is de doelstelling van Nederland krijgt nieuwe energie haalbaar!

Eerder was op 16 maart tijdens een persconferentie in Nieuwspoort de verklaring van Utrecht en het voorstel “Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw” gepresenteerd en aangeboden aan de fractievoorzitters (en hun vervangers) van deze partijen: helaas was de VVD niet aanwezig om deze documenten in ontvangst te nemen. De doelen uit het voorstel zijn om jaarlijks in Nederland 3% energie te besparen en 7% groei in duurzame energieopwekking te realiseren. Dit is mogelijk door een samenhangend pakket van maatregelen die in de verklaring van Utrecht en het voorstel zijn genoemd. Uiteindelijk kan dit in 2050 leiden tot een geheel duurzame energievoorziening. De reacties van de politieke partijen waren overwegend positief.

De verklaring, het voorstel, de lijst van aanbeveling en het persbericht zijn hier te downloaden.