Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Politiek eensgezind over Nationaal Energie Akkoord

Tijdens het Nationale Verkiezingsdebat Energie op 3 september j.l. in Nieuwspoort waren de energiewoordvoerders van CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SP en VVD  eensgezind om na 12 september te werken aan een breed politiek draagvlak voor een zogenaamd Nationaal Energietransitie Akkoord. René Leegte van de VVD, waarschijnlijk de grootste partij na 12 september, gaf aan de politieke partijen na de verkiezingen te willen uitnodigen voor een gesprek hierover. Ook was er unaniem steun voor het initiatief voor de Groene Investeringsmaatschappij. Klik hier voor een korte samenvatting van het debat.