Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Klimaatbeleid Stede Broec en Andijk

Op 13 oktober 2008 heeft PHORCYS tijdens de commissievergadering in de raadszaal van Stede Broec een presentatie gegeven en een discussie geleid over het toekomstige klimaatbeleid. Op 11 november heeft PHORCYS tijdens de raadsvergadering van de gemeente Andijk eveneens een korte presentatie gehouden en discussie geleid.  De kaders zijn verder uitgewerkt in concrete maatregelen tijdens ambtelijke bijeenkomsten op 17 november (Stede Broec) en respectievelijk 8 december 2008 (Andijk).