Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Investeren in energiebesparing en opwekking duurzame energie

Weer een product van PHORCYS: Vanaf 1 november 2013 kunnen ondernemers/organisaties in Drenthe een energielening aanvragen bij Drentse EnergieOrganisatie voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Klik hier voor meer info.

Lees meer >>

Internationale projecten

PHORCYS evalueerde energieleningen op het gebied van energie-efficiency voor de Europese Investeringsbank.

Lees meer >>

Klimaatbeleid gemeenten

PHORCYS assisteert diverse gemeenten bij het opstellen, uitvoeren of evalueren van hun klimaatbeleid.

Lees meer >>

Overige projecten

Dit betreft overige opdrachten van PHORCYS voor diverse opdrachtgevers.

Lees meer >>

Energiefondsen / duurzaam energiebedrijf

PHORCYS adviseert over haalbaarheid, organisatie, voorwaarden / investeringsreglement en kaders -zoals staatssteun- en de uitvoering van een Energiefonds.

Lees meer >>

Financiële regelingen voor energiebesparing

Provincie Drenthe heeft PHORCYS gevraagd financiële regelingen voor het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe te ontwerpen. Eén van de regelingen was de Klimaatuitvoeringssubsidie (KUS) in 2009. Andere regelingen zijn regelingen in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, voor energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere eigenaren (subsidieregeling en revolverend fonds) en woningcorporaties. (2009/2010)

Lees meer >>