Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Internationale projecten

Europese Investeringsbank: evaluatie energieleningen

In samenwerking met het Brusselse adviesbureau Milieu Ltd. voerde PHORCYS in 2011/2012 een uitgebreide evaluatie uit voor een achttal energieleningen van de Europese Investeringsbank (EIB) met een totale omvang van meer dan 1 miljard Euro. De opdracht was onderdeel van een grotere evaluatie door de EIB van in totaal 24 leningen op het gebied van energie-efficiëntie. De eindrapportage van de EIB kunt u hier downloaden.

Training bewustwording impact van adaptatie voor medewerkers EBRD-bank

Voor de Oost-Europabank heeft PHORCYS, in samenwerking met Tebodin, een training gegeven in het kader van de bewustwording over de effecten van klimaatverandering (adaptatie) aan bankiers werkzaam op het gebied van infrastructuur voor afval en water (afvalwater en drinkwater). De training vond plaats op het hoofdkantoor in Londen (2011).

Energiebesparing in openbare gebouwen in Rusland

In opdracht van de Economische Voorlichtingsdienst heeft PHORCYS in het kader van het PSOM-programma een identificatiemissie uitgevoerd in Rusland. Op basis van de gevoerde gesprekken en de verzamelde informatie heeft PHORCYS input geleverd voor de Terms of Reference voor de tender  (uitgeschreven in 2009). Na de uitvoering van het project, is in september 2011 een bijeenkomst gehouden bij de EVD over het belangrijkste resultaat: de energierenovatie van een schoolgebouw in de buurt van Moskou. Belangrijkste punten waren: 1) Enorm potentieel voor energierenovatie bij schoolgebouwen uit de jaren 60 en 70, 2) bemetering is nodig, er zijn geen meters (dus niemand kent het energieverbruik) 3) bij stadsverwarming is efficiëntie van opwekking heel belangrijk, vraagbeperking leidt meestal niet tot minder aanbod van warmte. Het schoolgebouw in Mokshino nam in de nieuwe situatie 50% minder warmte af en gebruikte 75% minder warm water en 22% minder elektriciteit (door betere en zuiniger verlichting). De enorme waterbesparing is gerealiseerd door de installatie van een eigen boiler. In de winter stond in de school altijd de warm waterkraan open, omdat anders de bovengrondse leiding met warm water uit de stadsverwarming bevroor!!! Het project heeft in Rusland veel mediabelangstelling gekregen.