Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Klimaatbeleid gemeenten

Ruim 10 jaar advies aan lokale overheden over klimaat en energie

Klimaatbeleid voor vijf gemeenten in de kop van Noord-Holland

Voor de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Schagen, Niedorp en Zijpe werkt PHORCYS samen met de milieudienst Kop van Noord-Holland en ingenieurs- en adviesbureau DHV aan het opstellen van een klimaatvisie met een bijbehorend uitvoeringsplan voor 2010-2012. In de eerste bijeenkomsten hebben we raadsleden geprikkeld tot uitspraken die de kaders vormen voor de op te stellen visie. Via ambtelijke bijeenkomsten worden vervolgens de kaders ingevuld met concrete maatregelen. Op deze manier krijgen de vijf gemeenten een plan op maat.

Heldere ambities voor een effectief klimaatbeleid, samengevat in concrete doelstellingen, inclusief geschatte urenbesteding en benodigd budget, zijn het eindresultaat. Door de aanpak ontstaat inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en raken raadsleden en ambtenaren geïnspireerd om het onderwerp op te pakken.

Marktintroductie HRe-ketel in Apeldoorn

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DHV werkt PHORCYS namens de gemeente Apeldoorn mee aan de plaatsing en de ingebruikname van 173 HRe-ketels in de wijk Woudhuis in combinatie met een smart grid en zogenaamd intelligent distributiehuisje. Het project is een voorbeeld voor vergelijkbare initiatieven op het gebied van duurzaamheid, die bijdragen aan een verbetering van de regionale economie (de HRe-ketels zijn van het Apeldoornse bedrijf Remeha). Een drietal projecten zijn met een aantal partners verder uitgewerkt: een slimme display om het huidige energieverbruik in een woning af te lezen, het uitbouwen van smart grids in Apeldoorn en een pilot voor het innovatief renoveren van een complex uit 1951 van 188 sociale huurwoningen. Indien u geïnteresseerd bent om meer informatie over het project te lezen, vindt u hier het artikel, gepubliceerd in Energie+, nummer 3/4 uit juni 2012.

Integraal Milieubeleidsplan voor gemeente Voorschoten

In samenwerking met adviesbureau New-Energy-Works heeft PHORCYS  in 2011 op verzoek van de raad van de gemeente Voorschoten een integraal Milieubeleidsplan gemaakt. Het plan is gebaseerd op interviews met stakeholders binnen en buiten de gemeente en bouwt voort op al het gemeentelijke bestaande beleid in relatie tot milieu. Het plan laat een vergezicht zien waarvoor het plan de eerste integrale doelstellingen aangeeft voor 2012-2016 om dit vergezicht te realiseren.

Financiële regelingen

PHROCYS heeft financiële regelingen voor het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe ontworpen en opgezet. Eén van de regelingen was de Klimaatuitvoeringssubsidie (KUS) in 2009. Andere regelingen zijn regelingen in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, voor energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere eigenaren en woningcorporaties. Ook heeft PHORCYS in samenwerking met de gemeenten Assen en Meppel en de drie Noordelijke provincies fondsen voor duurzaamheidsleningen in het kader van energiebesparing in de eigen woning opgezet. (2009/2012/2015). Ook heeft PHORCYS in 2013 een subsidieregeling voor de ombouw van motoren van voertuigen naar klimaatvriendelijk brandstoffen opgesteld (versie 2015).

Zonneleningen: Stimulans voor zonne-energie bij gemeenten

PHORCYS heeft voor de provincie Drenthe de zogenaamde zonnelening ontwikkeld waarbij per gemeente in de provincie een budget beschikbaar is. Deze lening is een groot succes gebleken. De lening is samen met de zonnekaart en communicatiecampagne “zon zoekt drent” in de markt gezet. Per gemeente zijn en worden informatiebijeenkomsten gehouden. In 2014 is ruim voor 550 duizend Wp via zonnepanelen geïnstalleerd: slechts 2 zonneboilers zijn geplaatst. PHORCYS heeft meegewerkt aan een verhoging van het budget tot € 5 miljoen (voor 2015) via een slimme budgettaire constructie. Zie voor meer informatie de website van uitvoeringsorganisatie SNN.

Ook heeft PHORCYS voor de gemeente Westerveld een zonnelening voor maatschappelijk vastgoed gemaakt, die per 10 juli 2015 in werking is getreden.

PHORCYS heeft eerder voor de gemeente Noordenveld een blauwdruk geschreven voor een aanpak, waarbij instellingen, met een relatie met de gemeente (zoals zwambaden, sportverenigingen, buurthuizen, etc.), kunnen kiezen welke aanpak het beste bij hun past om zonnepanelen te plaatsen. De blauwdruk zal nog in de gemeenteraad worden besproken.