Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Overige projecten

Subsidie stimuleren biobrandstoffen

Voor het klimaatprogramma van de provincie Drenthe wordt een subsidieregeling opgesteld om de vraag naar biobrandstoffen in het vervoer te stimuleren. Met dit initiatief wil  Provinciale Staten de transitie naar een CO2-arme provincie versnellen en werkgelegenheid stimuleren. PHORCYS heeft ervoor gekozen hierover een issuepaper te maken, waarin de stand van zaken van het aanbod en het gebruik van biobrandstoffen in Drenthe wordt geanalyseerd. Op basis van de aanbevelingen uit het issuepaper, wordt de regeling opgezet. Naar verwachting zal de regeling in het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd worden in het provinciaal blad.

Ondersteuning projectontwikkelaar

Voor een projectontwikkelaar in Oost-Nederland heeft PHORCYS meegewerkt aan het aanvragen van subsidie voor de ontwikkeling van een geïntegreerd zonneboiler-/zonnepaneelsysteem. Op een informatieavond voor burgers, waar dit systeem werd gepresenteerd, heeft PHORCYS een toelichting gegeven over het nationale en provinciale beleid op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (2010).

Evaluatie fietsbeleid

Voor de Fietsersbond heeft PHORCYS in het kader van SMOM-programma twee evaluaties uitgevoerd in 2008 en 2011 met betrekking tot de Fietsbalansen en Wijken voor de Fiets, waarin de Fietsersbond de fietsvriendelijkheid van een gemeente of wijk analyseert en respectievelijk stimuleert.