Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Financiële regelingen voor energiebesparing

Revolverende fondsen voor energiebesparing

Provincie Drenthe heeft PHORCYS gevraagd een pilot voor te bereiden voor revolverende fondsen in de provincie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten. Particuliere woningeigenaren kunnen via het fonds leningen aanvragen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. In de gemeenten Assen en Meppel zijn dergelijke fondsen inmiddels opgezet voor particuliere woningeigenaren, waaraan de provincie Drenthe bijdraagt. (2010/2011) Op basis van de pilot worden er naar verwachting in 2013 drie provinciale revolverende fondsen opgezet.

Ruim 20 miljoen voor energiebesparing bestaande bouw in Noord-Nederland

PHORCYS heeft een aantal subsidieregelingen opgezet voor de provincie Drenthe en de noordelijke provincies. De noordelijke subsidieregelingen betrof regelingen in het kader van het 100.000 woningenplan: subsidieregelingen voor energiebesparing in bestaande particuliere woningen en voor sociale huurwoningen van woningcorporaties en mogelijk revolverende fondsen. In totaal is ruim 20 miljoen euro beschikbaar, waarvan een klein deel ook voor kosten in verband met uitvoering en communicatie. Van het budget komt een derde van de noordelijke provincies, een derde van het programma Pieken in de Delta en een derde van het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling.

Ruim 2 miljoen euro voor energieprojecten in Drenthe

PHORCYS heeft een algemene subsidieregeling om energieprojecten te stimuleren, de zogenaamde KUS-regeling (Klimaatuitvoeringssubsidie) opgezet. Hierdoor zijn tientallen kleinschalige energieprojecten gerealiseerd in de provincie Drenthe.