Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Tag Archief: duurzaamheidsleningen

Internationale projecten

PHORCYS evalueerde energieleningen op het gebied van energie-efficiency voor de Europese Investeringsbank.

Energie besparen: je verdient ‘t!

Bijdrage aan discussie over nut van energiebesparing naar aanleiding van oproep in de Optiek pagina van het Financieel Dagblad, eind maart 2011

Noorden investeert om te besparen

Medio 2015 moeten in de noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Drenthe 100.000 woningen energiezuinig zijn. De grootste klap wordt in de bestaande bouw gemaakt. Het initiatief slaat duidelijk aan: in een jaar tijd hebben de regelingen al ruim € 47 miljoen aan investeringen door particulieren en corporaties losgemaakt. Milieu en werkgelegenheid varen er wel bij.
[...]

Financiële regelingen voor energiebesparing

Provincie Drenthe heeft PHORCYS gevraagd financiële regelingen voor het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe te ontwerpen. Eén van de regelingen was de Klimaatuitvoeringssubsidie (KUS) in 2009. Andere regelingen zijn regelingen in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, voor energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere eigenaren (subsidieregeling en revolverend fonds) en woningcorporaties. (2009/2010)