Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Tag Archief: duurzame energie

Investeren in energiebesparing en opwekking duurzame energie

Weer een product van PHORCYS: Vanaf 1 november 2013 kunnen ondernemers/organisaties in Drenthe een energielening aanvragen bij Drentse EnergieOrganisatie voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Klik hier voor meer info.

Een zonnige toekomst graag

Lokale opwekking van duurzame energie is maatschappelijk zeer noodzakelijk maar vaak nog niet kostenefficiënt, financieel gezien. Onlangs kon u in het FD nog lezen dat er in de eerste helft van 2012 in vergelijking met 2011 10% meer kolen wordt ingezet in de Europese energiemix: maatschappelijk niet wenselijk maar wel efficiënt. Immers, de grote, traditionele [...]

Global Energy Assessment: “energierevolutie” nu nodig

Resultaten Global Energy Assessment 2012, towards a sustainable future.

Politiek eensgezind over Nationaal Energie Akkoord

Tijdens het Nationale Verkiezingsdebat Energie op 3 september j.l. in Nieuwspoort waren de energiewoordvoerders van CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SP en VVD  eensgezind om na 12 september te werken aan een breed politiek draagvlak voor een zogenaamd Nationaal Energietransitie Akkoord. René Leegte van de VVD, waarschijnlijk de grootste partij na 12 september, gaf aan [...]

Energiefondsen / duurzaam energiebedrijf

PHORCYS adviseert over haalbaarheid, organisatie, voorwaarden / investeringsreglement en kaders -zoals staatssteun- en de uitvoering van een Energiefonds.

Nederland krijgt nieuwe energie!

Op 7 december heeft Marco Witschge namens de denktanks over duurzaamheid (CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, VVD) en SGP 45.000 handtekeningen overhandigd aan de woordvoerders energie van de Tweede Kamer om een debat aan te vragen over het energiebeleid.

Wind en zon hebben de toekomst

Op 17 maart 2009 gaf de inmiddels overleden Hermann Scheer in Amsterdam zijn visie op de toekomstige energievoorziening. Omdat Europa in toenemende mate afhankelijk wordt van een steeds kleiner aantal olie, gas, kolen en uranium exporterende landen, moet Europa (en de rest van de wereld) overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon: die [...]