Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Tag Archief: Klimaatbeleid

Politiek eensgezind over Nationaal Energie Akkoord

Tijdens het Nationale Verkiezingsdebat Energie op 3 september j.l. in Nieuwspoort waren de energiewoordvoerders van CDA, CU, D66, PvdA, PvdD, SP en VVD  eensgezind om na 12 september te werken aan een breed politiek draagvlak voor een zogenaamd Nationaal Energietransitie Akkoord. René Leegte van de VVD, waarschijnlijk de grootste partij na 12 september, gaf aan [...]

Klimaatbeleid gemeenten

PHORCYS assisteert diverse gemeenten bij het opstellen, uitvoeren of evalueren van hun klimaatbeleid.

Nederland krijgt nieuwe energie!

Op 7 december heeft Marco Witschge namens de denktanks over duurzaamheid (CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, VVD) en SGP 45.000 handtekeningen overhandigd aan de woordvoerders energie van de Tweede Kamer om een debat aan te vragen over het energiebeleid.

Gezocht: lef en moed

Vele regeringsleiders zullen afreizen naar Kopenhagen om hun betrokkenheid te tonen voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Het is duidelijk: niets doen is geen optie. Om de gevolgen nog een beetje in de perken te houden, moeten de onderhandelaars in Kopenhagen stevige reducties durven toezeggen: meer dan 50% vermindering van de uitstoot in 2050.
Het [...]

Wind en zon hebben de toekomst

Op 17 maart 2009 gaf de inmiddels overleden Hermann Scheer in Amsterdam zijn visie op de toekomstige energievoorziening. Omdat Europa in toenemende mate afhankelijk wordt van een steeds kleiner aantal olie, gas, kolen en uranium exporterende landen, moet Europa (en de rest van de wereld) overschakelen naar hernieuwbare energiebronnen, met name wind en zon: die [...]