Phorcys | People, Planet, Profit… PHORCYS

Tag Archief: woningcorporaties

Financiële regelingen voor energiebesparing

Provincie Drenthe heeft PHORCYS gevraagd financiële regelingen voor het Programma Klimaat en Energie van de provincie Drenthe te ontwerpen. Eén van de regelingen was de Klimaatuitvoeringssubsidie (KUS) in 2009. Andere regelingen zijn regelingen in samenwerking met de provincies Fryslân en Groningen, voor energiebesparing in de bestaande bouw voor particuliere eigenaren (subsidieregeling en revolverend fonds) en woningcorporaties. (2009/2010)